Un equip expert de professionals

M. CRISTINA HERNÁNDEZ RUIZ

Notària

Llicenciada en Dret per la Universitat de Castella La Manxa, va ingressar al cos de Notaris després d’aprovar la corresponent oposició l’any 2002. Ha exercit com a Notari des del seu ingrés al Col·legi Notarial de Catalunya, primer a la plaça de Sort, i des de l’any 2008 a la ciutat de Lleida.

ANA IAKAB

ANA IAKAB

Departament Jurídic
amiakab@despacho.notariado.org
LORENA QUEROL

LORENA QUEROL

Departament Jurídic
lquerol@despacho.notariado.org
VERONICA GILART

VERONICA GILART

Departament Fiscal Contable
vgilart@despacho.notariado.org
RAMON FÀBREGAS

RAMON FÀBREGAS

Pòlisses - Còpies
rfabregas@despacho.notariado.org
LYS GONZALEZ CASTILLO

LYS GONZALEZ CASTILLO

Recepció
icgcastillo@despacho.notariado.org